Medya İlişkileri:

Kişi, kurum ve markaların bilinirlilik süreçlerinde medya ile iletişimi sürekli kılmak, bilinirliliğini artırmak, günün ve dönemin ihtiyaçlarını analiz ederek en doğru medya iletişim hamlelerini yapmak. PR Fabrik; yazılı basın, görsel basın, sosyal medya ve farklı medya organlarıyla iletişim kurarak kurumun veya kişinin mesajlarını paylaşmak, ürününün ve isminin bilinirliliğini artırmak için çalışır. Analiz ve raporlama yaparak profesyonel değerlendirme ile ilerler.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk:

Günümüzde kişi, kurum ve markalar sadece kendi alanlarında gerçekleştirdikleri üretim ve geliştirdikleri projelerle değer kazanmaz. Bir ismin marka olma, markanın büyüme ve karlılığını muhafaza etmesi sürecinde toplum, ülke ve dünya yararına projeler üretmesi ve hayata geçirmesi gerekmektedir. Biz sosyal sorumluluk projeleri üretiyor, yönetiyor, marka adına alınabilecek en olumlu sonuç için çalışıyoruz.

Kriz İletişimi:

Kişi, kurum ve markaların yaşayabileceği ve/veya yaşadığı olumsuz sorunları öngörerek veya proaktif davranarak en uygun iletişim stratejisini oluşturup markanın zarar görmemesini sağlamak. Olası kriz senaryolarına hazır olmak, gerekli zamanda müdahale etmek önemlidir.

Etkinlik Yönetimi:

PR Fabrik; kişi, kurum ve markaların ürünlerini analiz ederek hedef kitleye uygun etkinlikler organize eder. Etkinlik içeriği, detayları oluşturulur ve baştan sona yönetilir. Etkinlikleri aynı zamanda iletişime taşır.

Lider İletişimi:

PR Fabrik verdiği profesyonel itibar yönetimi ve lider iletişimi hizmeti ile yöneticinin algısını başarılı ve nitelikli hale getirir. Hedefler, değerler, kurumsallık ve rekabet ortamı göz önünde bulundurularak uygun bir iletişim stratejisi doğrultusunda lider itibar yöneyimi gerçekleştirilir.

Sponsorluk İletişimi:

PR Fabrik gerçekleştirilecek organizasyon ve etkinliklerde markanın ihtiyaçlarına en doğru cevabı verecek iş birliklerinden sorumludur. Marka, ürün ve kurumların hedef kitlesi ile buluşabileceğini öngörmek ve bu doğrultuda sponsorluk iletişimi yapmak kritiktir.

Pazarlama İletişimi:

PR Fabrik marka, kurum, ürüne yönelik özel projeler üretir. Değişen ve deneyim odaklı pazarlama dünyasında hedef kitleye doğru şekilde ulaşmak önemlidir. Pazarlama iletişimi a’dan z’ye doğru kurgulanmalı ve yönetilmeli, kritik pazarlama taktikleri ve hamleleriyle kalıcılık sağlamalıdır.

Kurum İçi İletişim:

Kurum içerisinde çalışanların performansının artmasında, kurum içi olası krizlerin ön görülerek gerekli önlemlerin alınmasında, iş bütünlüğü ve ürün ile markanın en tepeden en alt kademeye kadar benimsenmesi konusunda PR Fabrik kurum içi iletişim desteği hizmeti sağlar.