PR Fabrik markalaşma sürecinde kurumun kimliğinin tasarlanması ve markanın konumlandırılması, medya ve dijital iletişim araçlarının en doğru şekilde kullanılmasından sorumludur. PR Fabrik ileri teknoloji ve iletişim araçlarının hayata kattığı hıza adapte olarak çağı, dönemi, günü ve dakikaları ıskalamadan daima kendini yeniler. Daima etkileşimde olduğu gündem ve gündem belirleyicilerle markanın kalitesinin, bilinirliliğinin, konuşulurluğunun pozitif anlamda korunmasını sağlar.